Сдружение "Европейско Кенгуру"
The Association "Kangourou sans Frontières"
has contracted with the owner of the “Kangaroo” trademark.
Each member freely organizes the competition and
the distribution of documents in their country.

Новини | За нас | Контакт | Полезни връзки | Bulgarian (BG) English (EN)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Семинари | Летни лагери | Учебен център | Галерия | Архив

Кампания 2017


МЕЖДУНАРОДНА МАТЕМАТИЧЕСКА ОЛИМПИАДА IMO-2017

НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

На 23 юни 2017 г. в Министерството на образованието и науката се състоя награждаване на най-добре представилите се в тазгодишното издание на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру". Бяха връчени грамоти от г-жа Таня Мхайлова - зам. министър на образованието и науката, г-жа Валери Дрейк - аташе по образователно сътрудничество във Френския институт в София и проф. Сава Гроздев - председател на Националната комисия. Тримата приветстваха присъстващите.
ЛАУРЕАТИ
НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
"ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" - 3 ЮНИ 2017 Г.


РЕЗУЛТАТИ
НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" - 3 ЮНИ 2017 Г.


НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" - 3 ЮНИ 2017 Г.
ТЕМИ ПО КЛАСОВЕ

ТЕМА 1 КЛАС
ТЕМА 2 КЛАС
ТЕМА 3-4 КЛАС
ТЕМА 5-6 КЛАС
ТЕМА 7-8 КЛАС
ТЕМА 9-10 КЛАС
ТЕМА 11-12 КЛАС
ОТГОВОРИ


МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН ЛАГЕР "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2017"
За информация и резервации:
http://loyal-school.com/uchenicheski-vakancii/liato/evropeisko-kenguru


Покана за участие в Летния международен лагер "Европейско кенгуру"

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ
на учениците, които се явяват на Национален кръг на Международното
математическо състезание "Европейско кенгуру" - 3 юни 2017 г.
СМГ "Паисий Хилендарски", гр. СофияСЪОБЩЕНИЕ
  Уважаеми участници в Националния кръг,
Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, Националният кръг на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру" ще се проведе на 3 юни 2017 г. в сградата на Софийска математическа гимназия (СМГ) - ул. "Искър" № 61, София 1000, автобуси 78 и 79, тролейбус 11. Националният кръг започва в 11:00 ч.. Местата се заемат от 10:15 ч. до 10:45 ч. Информация за разпределението по стаи в сградата на СМГ може да се получи от съответните списъци във фоайето на партера след 31 май 2017 г. Всеки ученик следва да носи документ за самоличност - ученическа карта или ученически бележник, или декларация от родител с подпис на родителя. Националният кръг се провежда съгласно Регламента на състезанието от уеб-страницата на МОН. С Регламента можете да се запознаете и от уеб-страницата на Сдружение "Европейско кенгуру".
Председател на Националната комисия,
проф. дпн Сава Гроздев


СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ 1-12 КЛАС за НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ
НА 3 ЮНИ 2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ
  На 16 май 2017 г. в МОН беше проведена среща с участието на зам. министър Т. Михайлова, директора на дирекция в МОН Е. Костадинова, гл. експерт в МОН М. Манева, проф. Н. Николов и проф. С. Гроздев. Беше обсъдено провеждането на Областния кръг на Математическото състезание "Европейско кенгуру" и Състезанието на Асоциация "Кенгуру без граници". Не беше оспорен фактът, че Областният кръг и Състезанието на Асоциация "Кенгуру без граници" са проведени при различни условия - машинна поверка в първия случай и ръчна проверка във втория. Този факт е достатъчно основание да се приеме, че са проведени 2 различни състезания и това не дава възможност за общо класиране. Приемат се предложените от организаторите на Състезанието на Асоциация "Кенгуру без граници" ученици за участие в Националния кръг. Представените от организаторите в указания срок протоколи с предложените от тях ученици се приемат без изменение.

СПИСЪК
на учениците от Състезанието на Асоциация "Кенгуру без граници", допуснати до участие на 3 юни 2017 г. заедно с класираните за Националния кръг редовни участници от Областния кръг на математическото състезание "Европейско кенгуру"


Списък на участниците от 4. клас в Националния кръг на Математическото
състезание "Европейско кенгуру", който ще се проведе на 3 юни 2017 г.


Уважаеми ученици, родители и учители на участниците в Областния кръг
на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру",
проведен на 18 март 2017 г.!


Благодарим за вашия интерес към най-масовото математическо състезание в света. С удоволствие отбелязваме, че тазгодишният брой ученици от 1. до 12. клас, явили се на български и френски език, както и броят на студентите и учениците със специални образователни потребности, е рекорден - общо над 25 000. Получихме много писма и обаждания по телефона, в които споделяте своето задоволство от интересните задачи, радостта си от възможността да премерите сили в това уникално за България състезание и нетърпението да дойде следващото му издание през 2018 г. На всички вас благодарим! Благодарим и на тези, които освен възхищението си от задачите, отправиха бележки по отношение на организацията. Ще анализираме вашите предложения и ви уверяваме, че ще се съобразим с тях. Извършена бе огромна по обем работа, сканирани и преброени бяха машинно бланките с отговорите на участниците, направена бе прецизна повторна проверка от членовете на Националната комисия. На всеки участник, загубил по една или друга причина своя отрязък с уникален номер, бе оказано съдействие, за да научи номера и съответно резултата си. На всеки въпрос бе отговорено, всеки казус беше разрешен. Награда за труда на екипа бяха искрените благодарности на родители и учители.
Изминаха 10 дни от обявяването на резултатите за 1-3 клас, 5-12 клас и студенти. С настоящото ви съобщаваме официално, че публикуваните на страницата на Сдружение "Европейско кенгуру" резултати са окончателни и прекратяваме отговорите на въпроси. Протоколите са изпратени по места на всички организатори за продължаващи традиционни действия, свързани със състезанието. Националната комисия започва работа по определяне на участниците в Националния кръг на 3 юни 2017 г. Победителите в него ще бъдат наградени в Министерството на образованието и науката, а най-добре представилите се ще получат възможност да участват в традиционния международен летен лагер "Европейско кенгуру", за който съвсем скоро ще публикуваме информация на сайта.
Знаете, че във всяко състезание има победители и победени. В нашето "Европейско кенгуру" обаче победители сте всички вие, драги участници! Поздравяваме тези от вас, които сте получили впечатляващ сбор точки на Областния кръг! Благодарим и на всички останали, избрали да решават задачи! Защото най-важното е да не губите интерес към математиката и да бъдете всеотдайни в овладяването й.
Успехът няма да закъснее! Той избира смелите, знаещите и можещите!!

От Сдружение "Европейско кенгуру"


ПИСМО ДО СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 3 ЮНИ 2017 Г.


ОТГОВОРИ от Областния кръг

ТЕМИ от Областния кръг:

1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5-6 клас
7-8 клас
9-10 клас
11-12 клас
СОП до 6 клас
СОП 7-9 клас
СОП 10-12 клас
Студенти

ТЕМИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК:

Ecolier 1_2017
Ecolier 2_2017
Ecolier 3_2017
Ecolier 4_2017
Benjamin 1_2017
Benjamin 2_2017
Benjamin 3_2017
Benjamin 4_2017
Cadet 1_2017
Cadet 2_2017
Cadet 3_2017
Cadet 4_2017
Junior 1_2017
Junior 2_2017
Junior 3_2017
Junior 4_2017
Student 1_2017
Student 2_2017
Student 3_2017
Student 4_2017

РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗХОДЯЩ РЕД НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ НОМЕРА:

1 клас финални всички
2 клас финални всички
3 клас финални всички
4 клас финални всички
5 клас финални всички
6 клас финални всички
7 клас финални всички
8 клас финални всички
9 клас финални всички
10 клас финални всички
11 клас финални всички
12 клас финални всички

КЛАСИРАНЕ ПО ТОЧКИ В ОТДЕЛНИТЕ КЛАСОВЕ:

Класиране по точки в 1 клас
Класиране по точки във 2 клас
Класиране по точки в 3 клас
Класиране по точки в 4 клас
Класиране по точки в 5 клас
Класиране по точки в 6 клас
Класиране по точки в 7 клас
Класиране по точки в 8 клас
Класиране по точки в 9 клас
Класиране по точки в 10 клас
Класиране по точки в 11 клас
Класиране по точки в 12 клас


ПИСМО
до организаторите на Европейско кенгуру 2017


РЕГЛАМЕНТ
на Математическото състезание “Европейско кенгуру“
през учебната 2016/2017 година
(възрастова група I – ХII клас)


ГРАФИК
За провеждане на националните състезания
за учебната 2016-2017 година


СЪГЛАСИЕ
за сътрудничество


Плакат за състезанието "Европейско кенгуру":

в PDF формат